Dragen muggen nog steeds het West-Nijl Virus bij zich?

Mensen lopen het West-Nijl Virus op wanneer ze gebeten worden door een besmette vrouwtjesmug. Muggen lopen de ziekte op wanneer ze zich voeden met een besmette vogel. De meest voorkomende vogels die in verband worden gebracht met dit virus zijn kraaien en gaaien, maar het komt ook voor bij veel andere vogelsoorten.

Loading...